Bühler Technologies GmbH

Harkortstrasse 29 • 40880 Ratingen • Germany

Úvod k produktům  

 

 

Následující výrobní program je speciálně zaměřen na potřeby výrobců hydraulických a mazacích agregátů. Přehled různých, v tomto technickém oboru se vyskytujících standardních funkcí pro instalační jednotky a subsystémy, se zaměřuje na splnění dvou cílů:

  • snížení požadavků na prostor a nákladů na instalaci při konstrukci agregátů
  • zlepšení obsluhy seskupením a lepší přístupností obslužných bodů pro provozovatele zařízení    

Zvláště poslední cíl, totiž plánovatelná, zjednodušená údržba k tomu slouží nově vyvinuté ukazatele znečištění filtračních vložek. Tyto najdete potom v kapitole „Monitorování filtrů“. Za vyzdvihnutí stojí kromě jiného, sjednocené menu u všech nových displejů a ovládacích zařízení. To bylo navrženo v souladu s předpisem VDMA a představuje rovněž podstatné ulehčení pro obsluhu.

 

Hladina / Teplota Hladina
   
Hladina - vnější zástavba Teplota
   
Tlak Zobrazovací a řídící jednotky
   
Odlučovače vody Monitorování filtrů  
 
     
Homologované přístroje  Chladiče olej/voda  
   
     
Chladiče olej/vzduch Obtokové filtrační a chladící jednotky  
     
     
Obtokové filtrační jednotky Oběhová čerpadla  
   
     
 

Copyright © 2018 RKR, spol. s r.o.