Vysokotlaká zubová čerpadla a motory s vnitřním ozubením


Výrobní program firmy Bucher Hydraulics GmbH je velmi široký. Na následujících stránkách Vám představujeme pouze hydraulická čerpadla a hydraulické motory s vnitřním ozubením.

 

1. Vysokotlaká čerpadla řady QX 
  5. generace QX čerpadel Bucher s vnitřním ozubením, která se osvědčila během více jak třiceti let provozu na celém světě. Jednoduchá a robustní konstrukce zaručuje dlouhou životnost bez nutnosti náročné údržbu. Tandemová a vícenásobná provedení čerpadel jsou k dispozici na celém světě ve více než 1000 variantách. 
   
2. Vysokotlaká nízkoviskozní čerpadla řady QXV
  QXV je řada zubových čerpadel s vnitřním ozubením pro čerpání kapalin s nízkou viskozitou. Je možné dosáhnout tlaku 300 bar při viskozitě téměř o 1 mm²/s. S velkým úspěchem se dnes řada QXV používá pro čerpání kerosinu, benzinu, petroleje, brzdové kapaliny, Pentosinu nebo HFA kapalin. 
   
3. Zubová čerpadla řady QXP 
  Řada QXP jsou čerpadla s vnitřním ozubením, která jsou určena pro dávkování isokyanátů, polyolů, přísad nebo jiných kapalin. 
   
4. Pohonné jednotky s vnitřním ozubením řady QXM 
  Pohonná jednotka řady QXM může být použita v hydrostatických pohonech a to  v otevřených i uzavřených obvodech. Tato jednotka může pracovat jako čerpadlo tak i jako motor. 
   
 5. Zubové hydromotory s vnitřním ozubením řady QXM-HS 
  Zubový hydromotor s vnitřním ozubením QXM-HS (High Speed) byl speciálně vyvinut pro používaní v extrémně vysokých otáčkách. Vynikající účinnost a  velmi nízká hladina hluku přispívají ke snížení nákladů na energie a odhlučnění. 
   
 6. Zubové děliče proudu s vnitřním ozubením řady QXT 
  Zubové děliče proudu řady QXT rozdělují objemový proud až na čtyř dílčí objemové proudy. Poměr dělení dílčích proudů je při tom konstantní a nezávislý na zatížení spotřebičem.é proudy. Poměr dělení dílčích proudů je při tom konstantní a nezávislý na zatížení spotřebičem.é proudy. Poměr dělení dílčích proudů je při tom konstantní a nezávislý na zatížení spotřebičem.

Copyright © 2018 RKR, spol. s r.o.