Bühler Technologies GmbH

Harkortstrasse 29 • 40880 Ratingen • Germany

Monitorování filtrů Katalogové listy

 

 

Tradičně jsou v hydraulických a mazacích systémech monitorovány vratné (zpětné) filtry a filtry do potrubí tzv. indikátorem zanesení filtrační vložky. Ve většině aplikací se používají mechanicko-elektrická zařízení, která obsahují jak optický tak i elektrický signál. Ke generování signálu slouží důsledek akumulace částic na filtračním prvku, tj. rostoucí tlaková ztráta.

V nádržových vratných filtrech tím nastává tlakový spád v tělese filtru, ve filtrech do potrubí dochází k rozdílu tlaků mezi vstupní a výstupní stranou. Protože viskozita oleje je závislá na provozní teplotě, může být tlaková ztráta způsobena také studeným olejem. To potom velmi často vede k výměně filtrační vložky, i když jejich pohlcovací kapacita není ani zdaleka vyčerpána.

Tento tzv. studený start se vždy silně projevuje u částečně zatížených filtračních elementů. K tomuto negativnímu jevu přichází ještě nevýhoda, a to že je vydáván jen jeden signál. Tou je často, třeba i v polovině pracovní směny, nutná údržba, skoro vždy nezbytně spojena s prostojem stroje.

Indikátor VSA potlačil vliv studeného startu a v zásadě generuje dva signální body. Tyto, při 75% a 100% filtrační kapacity jak optické, tak i elektrické hlásící alarmy, se starají o optimální využití filtračního elementu a umožňují plánování údržby.

  

 


Indikátor znečištění VSA 24-SM/-SH
 
 • Dva spínané výstupy
 • Potlačení signálu v průběhu spouštěcí fáze a při krátkodobých tlakových špičkách.
 • Opto- /elektrický ukazatel hlášení stavu a poruchy
 • Automatická kontrola
 • Reset funkce
 • Otočný, kolem dokola, viditelný LED-světelný kříž
 • Konektorové spojení M12
   
VSA 24-SM/-SH
< německá verze >
<  anglická verze  >

Návod k obsluze
< DE-EN >
Diferenciální tlakový ukazatel VSA 24-DM/-DH/-DP
 
 • Dva spínané výstupy
 • Potlačení signálu v průběhu spouštěcí fáze a při krátkodobých tlakových špičkách.
 • Opto- /elektrický ukazatel hlášení stavu a poruchy
 • Automatická kontrola
 • Otočný, kolem dokola, viditelný LED-světelný kříž
 • Konektorové spojení M12
 • Reset funkce
   
VSA 24-DM/-DH/-DP
< německá verze >
<  anglická verze  >

Návod k obsluze
< DE-EN >

Copyright © 2018 RKR, spol. s r.o.