Bühler Technologies GmbH

Harkortstrasse 29 • 40880 Ratingen • Germany

Odlučovače vody Katalogové listy

 

 

Voda patří k nežádoucím nečistotám v hydraulických olejích, obzvláště potom v mazacích olejích. Přítomnost vody mění chemické vlastnosti olejů a vede k předčasnému stárnutí. Zvláště kritická je přítomnost vody v mazacích olejích, protože díky vysokému tlaku v ložiscích může dojít odpařování a následně i ke zničení mazacího filmu.

Podle způsobu využití oleje se proto dbá na aditiva, protože vznikající voda (např. kondenzát se tvoří při průchodu bodem tau) se bude rychle oddělovat od oleje a v důsledku své vyšší hustoty bude klesat ke dnu olejové nádrže. Tato volná voda je zachycena odlučovačem vody a ze systému je odstraněna automaticky nebo manuálně.

S čidlem vlhkosti oleje se potom měří relativní vlhkost, než se dosáhne bodu nasycení oleje a vytvoří se volná voda. Toto čidlo je dodáváno jako snímač, ale i jako celá jednotka s displejem.   

 

 


Čidlo vlhkosti oleje BCM
 
 
 • Není zapotřebí žádná kalibrace v závislosti na oleji
 • Tlaková odolnost do 50 bar
 • Vizuální a elektrická kontrola
 • Průběžná detekce relativní vlhkosti a teploty
 • Spolehlivý měřící systém
 • Analogové výstupy relativní vlhkosti a teploty, programovatelné, 4-20mA, 0-5V, 0-10V, 2-10V
 • Až 4 spínací výstupy PNP
   
Čidlo vlhkosti BCM
< německá verze >
<  anglická verze  >

Návod k obsluze
< DE >
< EN > 
Odlučovač vody WW6
 
 • Jeden spínací kontakt
 • Spolehlivá fyzikální metoda
 • Vizuální a elektrická kontrola
 • Malý indikační objem
 • Jednoduchá instalace s připojovací sadou
 • Provozní tlak max. 6bar
 • Spolehlivé zobrazení separační vrstvy oleje a oddělené vody. Nepatrný reakční objem, proto se doporučuje pro malé nádrže
   
0dlučovač WW6
< německá verze >
<  anglická verze  >

Návod k obsluze
< DE-EN >
0dlučovače vody WW3 a WW10
 
 • Dva spínací kontakty
 • Vizuální a elektrická kontrola
 • Spolehlivá fyzikální metoda
 • Provozní tlak maximálně 10 bar
 • Spolehlivé monitorovací zařízení pro aplikace s vysokou možností proniknutí vody do systému jako je např. ocelářský průmysl
   
Odlučovače WW3 a WW10
< německá verze >
<  anglická verze  >

Návod k obsluze
< DE-EN >
Nivotemp 61-0 WW
 
 • S přírubovým připojením pro přímou zástavbu na nádrž
 • Materiál: mosaz
 • Možnosti funkcí: hladinový spínač a detektor vody
 • Kontakty: spínací, rozpínací a přepínací
   
Nivotemp 61-0 WW
< německá verze >
<  anglická verze  >

Návod k obsluze
< DE-EN >

Copyright © 2018 RKR, spol. s r.o.