Bühler Technologies GmbH

Harkortstrasse 29 • 40880 Ratingen • Germany

Tlak Katalogové listy

 

 

Hlídání tlaku je v hydraulických zařízeních parametrem pro přenášený výkon. V systémech mazání indikuje, zda všechna mazaná místa systému jsou zásobována mazivem.

Tradiční běžné tlakové spínače, které jsou osazeny v měřících bodech v prostorově rozlehlých systémech, jsou zde potom propojeny potrubím nebo hadicemi.

Technika měření tlaku od firmy Bühler eliminuje tato spojení a nahrazuje je flexibilním kabelem. Tím se redukuje riziko úniků kapaliny a značně se snižují i náklady na instalaci. 

 


Převodník tlaku, tlakový spínač Pressotronik 700
 
 
  • Rozsahy do 600 bar
  • Kompaktní tvar
  • Až 4 programovatelné spínací body
  • Alternativně jeden analogový výstup (nastavitelný proudově nebo napěťově) plus jeden volně programovatelný spínaný výstup
  • Spínací charakteristika výstupů může být nastavena v režimu okno nebo v režimu hystereze
  • Dva programovatelné výstupy nastavitelné v frekvenčním rozsahu 1-100Hz
  • Přímá nebo externí montáž zobrazovací a řídící jednotky
  • Dobře viditelný displej s ukazatelem stavu spínaných výstupů
  • Displej při přímé montáži otočný o 270°
  • Přibližná libovolná délka kabelového spojení mezi měřícím místem a zobrazovací řídící jednotkou
  • Jednotná struktura menu na bázi směrnice VDMA 24574 1
  • Min/max paměť, funkce deníku
   
Převodník tlaku
< německá verze >
<  anglická verze  >

Návod k obsluze
< DE-EN >
Převodník tlaku, tlakový spínač Pressotronik 702
 
 
  • Rozsahy do 600 bar
  • Kompaktní tvar
  • Nerezová měřící membrána
  • Tlaková měřící membrána s převodníkem tlaku bez těsnění svařované, žádné pružné těsnění
  • Odolné proti prasknutí
  • Dvě varianty konektorů
   
Převodník tlaku
< německá verze >
<  anglická verze  >

Návod k obsluze
< DE-EN >
Mechanické tlakové spínače MDS
 
  • Nastavitelné spínací tlaky (Standardní rozsahy do 320 bar)
  • Maximální pracovní tlak 350 bar, ostatní na dotaz
  • Robustní a kompaktní tvar
  • Vysoká přesnost
  • Elektromechanický převodník
  • M12 a M3 patice konektoru dle DIN EN 175301-803
  • Funkce přepínače
  • Vysoká životnost
   
Tlakové spínače MDS
< německá verze >
<  anglická verze  >

Návod k obsluze
< DE-EN >

Copyright © 2018 RKR, spol. s r.o.