Moog GmbH

Hanns-Klemm-Straße 28 • 71034 Böblingen • Germany

Servo- a proporcionální ventily se speciálními vlastnostmi  
   

Splnění nejvyšších požadavků na bezpečnost a přizpůsobivost

 

Moog je předním výrobcem servo- a proporcionálních ventilů s komplexními bezpečnostními funkcemi, jako jsou fail-safe, nevýbušné provedení či individuální úpravy.

 

Moog má rozsáhlé zkušenosti v oblasti náročných aplikací. Například fail-safe verze, některých z nejběžnějších modelů ventilů, jsou používané pro různé aplikace, vyžadující maximální ochranu obsluhy. Produktové řady ventilů v nevýbušném provedení se používají v prostředí, kde může dojít ke vzniku požáru či výbuchu.

 

Kromě toho, Moog vyrábí ventily, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a to díky úpravám jednotlivých komponent vlastního ventilu.

 

Firma Moog vždy úzce spolupracovala se zákazníky a tím získala rozsáhlé zkušenosti s vývojem a výrobou speciálních ventilů. Mnoho modelů této firmy nabízí speciální konstrukci a úpravy potřebné k certifikaci ochrany proti výbuchu tak, aby výrobky mohly být použity do prostředí s nebezpečím vzniku ohně či výbuchu - např. hořlavé plyny, páry nebo kapaliny, hořlavý prach nebo snadno zápalná vlákna. Další speciální úpravou, kterou firma MOOG běžně provádí, jsou zákaznická provedení geometrie šoupátka k řešení konkrétních problémů systému nebo zařízení.

 

Copyright © 2020 RKR, spol. s r.o.