Bühler Technologies GmbH

Harkortstrasse 29 • 40880 Ratingen • Germany

Tlumič pulsací Katalogové listy

 

 

Vzhledem ke konstrukci čerpadel používaných v hydraulických pohonech dochází při toku k tlakovým pulsacím. V rozvětveném systému s dlouhou délkou potrubí tím může docházet k rezonančním kmitům v olejovém sloupci. Tyto rezonanční kmity vedou k vibracím celého zařízení a tím velmi často k velmi rušivým hlukovým emisím. Tlumiče od firmy Bühler dolaďují v zařízeních efektivní délky potrubí na základě dodávaného množství a tlakových ztrát a jsou přímo instalovány na čerpadlo. V provozu vytváří protiimpuls, který se postará o to, aby jen stěží docházelo k tlakovým pulsacím v potrubním systému. Tím jsou účinně potlačeny nežádoucí vibrace a hluk.

 

 


Tlumič

 

  • Jednoduchá a robustní konstrukce  bez dílů podléhajících opotřebení
  • Dobrá účinnost v frekvenčním rozsahu nad 90Hz
  • Pracovní tlak až 350 bar
  • Jednoduchá instalace
 

Tato série slouží k´účinnému potlačování tlakových špiček v hydraulických systémech.

   
Tlumič
< německá verze >
<  anglická verze  >

Návod k obsluze
< DE-EN >

Copyright © 2018 RKR, spol. s r.o.