Bühler Technologies GmbH

Harkortstrasse 29 • 40880 Ratingen • Germany

Tlak Katalogové listy

 

 

Hlídání tlaku je v hydraulických zařízeních parametrem pro přenášený výkon. V systémech mazání indikuje, zda všechna mazaná místa systému jsou zásobována mazivem.

Tradiční běžné tlakové spínače, které jsou osazeny v měřících bodech v prostorově rozlehlých systémech, jsou zde potom propojeny potrubím nebo hadicemi.

Technika měření tlaku od firmy Bühler eliminuje tato spojení a nahrazuje je flexibilním kabelem. Tím se redukuje riziko úniků kapaliny a značně se snižují i náklady na instalaci. 

 


Převodník tlaku, tlakový spínač Pressotronik
 
 
 • Rozsahy do 600 bar
 • Kompaktní tvar
 • Až 4 programovatelné spínací body
 • Alternativně jeden analogový výstup (nastavitelný proudově nebo napěťově) plus jeden volně programovatelný spínaný výstup
 • Spínací charakteristika výstupů může být nastavena v režimu okno nebo v režimu hystereze
 • Dva programovatelné výstupy nastavitelné v frekvenčním rozsahu 1-100Hz
 • Přímá nebo externí montáž zobrazovací a řídící jednotky
 • Dobře viditelný displej s ukazatelem stavu spínaných výstupů
 • Displej při přímé montáži otočný o 270°
 • Přibližná libovolná délka kabelového spojení mezi měřícím místem a zobrazovací řídící jednotkou
 • Jednotná struktura menu na bázi směrnice VDMA 24574 1
 • Min/max paměť, funkce deníku
   
Převodník tlaku
< německá verze >
<  anglická verze  >

Návod k obsluze
< DE-EN >

Copyright © 2017 RKR, spol. s r.o.